آرایه چیست ؟

آرایه چیست ؟

فهرست مطالب

آرایه چیست ؟ آرایه چیست ؟ در زبانهای برنامه نویسی رایانه ، یک آرایه متغیر خاصی است که می تواند بیش از یک مقدار را تحت یک نام واحد نگه دارد. سپس می توان با مراجعه به شماره شاخص یا کلید نوشتاری به مقادیر دسترسی پیدا کرد. وردپرس به زبان برنامه نویسی PHP نوشته شده است و از این رو به عنوان یک کاربر وردپرس ممکن است هنگام کار روی قالب ها یا افزونه های وردپرس یا با دیدن کد اصلی وردپرس با آنها روبرو شوید. در PHP از تابع () array برای ایجاد آنها استفاده می شود. سه نوع وجود دارد که می تواند در PHP ایجاد شود:
 • فهرست شده - از کلیدهای عددی برای دسترسی به مقادیر استفاده کنید
 • انجمنی - از کلیدهای متنی یا رشته ای برای دسترسی به مقادیر استفاده کنید
 • چند بعدی - حاوی بیش از یک آرایه است
بسیاری از آرایه ها برای چرخاندن مجموعه ای از داده ها و انجام نوعی عملکرد روی هر مقدار استفاده می شوند. به عنوان مثال اگر سه قطعه میوه دارید می توانید هرکدام را به عنوان متغیر جداگانه مانند این ذخیره کنید:
$fruits1 = "apple";
$fruits2 = "orange";
$fruits3 = "banana";
 
این می تواند به سرعت بسیار کثیف شود. راه حل بهتر این است که همه آنها را در یک آرایه مانند این قرار دهید:
$fruits = array("apple", "orange", "banana");
 
اکنون می توانید کارهایی مانند استفاده از توابع array داخلی را برای انجام عملیات بر روی داده ها انجام دهید. به عنوان مثال ، count () به شما می گوید که چند عنصر در آرایه شما وجود دارد. $ میوه [2] برابر با "موز" خواهد بود (آرایه ها از صفر شروع می شوند). مثال در وردپرس : متغیر $ args یک array است که تعدادی آرگومان را در خود ذخیره می کند. سپس این موارد بعداً به عملکرد wp_list_categories منتقل می شوند.
<?php
$args = array(
 'taxonomy'   => 'category',
 'orderby'   => 'name',
 'show_count'  => 0,
 'pad_counts'  => 0,
 'hierarchical' => 1,
 'title_li'   => 'Categories'
);
?>
 
<ul>
<?php wp_list_categories( $args ); ?>
</ul>