ذخیره خودکار در وردپرس چیست؟

ذخیره خودکار در وردپرس چیست؟

فهرست مطالب

ذخیره خودکار در وردپرس چیست؟ذخیره خودکار در وردپرس یک ویژگی ست که تغییرات ایجاد شده در یک پست ، صفحه یا نوع پست سفارشی را به طور خودکار ذخیره می کند. در صفحه Post Edit کار می کند. از نسخه 3.6 ، وردپرس از ویژگی ذخیره سازی محلی مرورگر کاربر نیز بهره می برد تا حتی در صورت قطع اتصال کاربر به اینترنت ، تغییرات نیز ذخیره شوند. این ویژگی بسیار مهم و مفید است زیرا از خطر از دست رفتن داده ها جلوگیری می کند. به عنوان مثال ، اگر روی پستی کار می کردید و مرورگر شما ناگهان خراب شد ، کار شما از بین نمی رود (به لطف ذخیره خودکار). ویژگی ذخیره خودکار در وردپرس