سرور مجازی ترید هلند

سرور مجازی ترید

nlcrypto1
هزار تومان 199 ماهیانه
  • 25 گیگابایت فضای SSD
  • ۲ هسته CPU
  • 3 گیگابایت حافظه RAM

سرور مجازی ترید

nlcrypto2
هزار تومان 259 ماهیانه
  • 25 گیگابایت فضای SSD
  • ۲ هسته CPU
  • 4 گیگابایت حافظه RAM
Popular

سرور مجازی ترید

nlcrypto3
هزار تومان 398 ماهیانه
  • 25 گیگابایت فضای SSD
  • ۲ هسته CPU
  • 6 گیگابایت حافظه RAM