دانلود افزونه Cashback Tracker نسخه 1.6.6

توضیحات

دانلود افزونه Cashback Tracker

آیا وب سایت بازاریابی واسطه دارید و می خواهید آن را در سطح بعدی قرار دهید؟ مدل Cashback امکان ردیابی خریدهای کاربر از فروشگاه های شبکه و ارسال بخشی از کارمزد به کاربر را فراهم می کند. این دلیل بیشتری به بازدیدکنندگان می دهد تا به جای مراجعه مستقیم به مغازه ها ، از سایت شما خرید کنند.