دانلود افزونه Hummingbird Pro نسخه 2.7.3

توضیحات

دانلود افزونه Hummingbird Pro

مرغ مگس خوار ملکه بهینه سازی وردپرس است و او اینجاست تا سایت شما را فشرده و همه راه های جدید بارگیری آن را با سرعت رکورد پیدا کند. بهینه سازی خودکار با کمربند کمکی Hummingbird همراه با فشرده سازی فایل ، بهینه سازی دارایی ، مجموعه ذخیره کامل ، ادغام Cloudflare و نظارت بر عملکرد که سایت شما را به پرواز در می آورد!