دانلود افزونه Media File Renamer نسخه 5.1.9 رایگان

توضیحات

دانلود افزونه Media File Renamer

بسته به عناوین ، به طور خودکار نام پرونده های رسانه ای شما را تغییر می دهد. هنگام تغییر نام پرونده ها ، مراجع به آن نیز به روز می شوند (پست ها ، صفحات ، انواع سفارشی و فراداده آنها). اگر نسخه Pro را دارید ، این کار را می توانید بر اساس عنوان پست (صفحه یا هر نوع سفارشی دیگری) که رسانه به آن پیوست انجام دهید.