دانلود افزونه Ultimate GDPR نسخه 2.8

توضیحات

دانلود افزونه Ultimate GDPR

مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR) قانون حفاظت از داده ها را در 28 کشور اتحادیه اروپا استاندارد کرده و قوانین سختگیرانه جدیدی را برای کنترل و پردازش اطلاعات قابل شناسایی شخصی (PII) وضع می کند. از تاریخ 25 May 2018 ، هر وب سایتی که اطلاعات شهروندان اتحادیه اروپا را جمع آوری می کند ، نیاز به الزامات GDPR دارد.