دانلود افزونه Advanced iFrame Pro نسخه 2021.2 رایگان

توضیحات

دانلود افزونه Advanced iFrame Pro ،  محتوایی را که دوست دارید در iframe قرار دهید که می تواند عناصر را مخفی یا  آنها را تغییر دهد و پارامترها را بفرستد. همچنین می توانید محتوا را مستقیماً آماده یا بخشی از iframe را نشان دهید. این افزونه کاربردی به منبع وردپس رایگان اضافه شد.