افزونه Duplicator Pro نسخه 4.0.2.1 دانلود رایگان

توضیحات

افزونه Duplicator Pro

از پرونده ها و پایگاه داده وردپرس خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. در چند مرحله کپی و انتقال یک سایت کامل از یک مکان به مکان دیگر. در هر لحظه از زمان ، یک عکس فوری از سایت خود ایجاد کنید. منبع وردپرس رایگان