افزونه WordPress Real Physical Media نسخه 1.3.20 دانلود رایگان

توضیحات

افزونه WordPress Real Physical Media

ساختار WordPress Real Media Library خود را به صورت فیزیکی منعکس کنید. از خرابکاری که از طریق FTP مشاهده می کنید محافظت کنید. رسانه ها را در پوشه های فیزیکی سازماندهی کنید. این افزونه کاربردی به منبع وردپرس رایگان افزوده شد.