کد کوتاه در وردپرس یا شورت کد راهی آسان برای افزودن محتوای پویا به پست ها ، صفحات و ستون...