به روزرسانی افزونه های وردپرس را در پیشخوان به طور خودکار را نشان می دهند. با این وجود اگر بلافاصله...