افزایش حافظه PHP در وردپرس را باهم مرور خواهیم کرد. وردپرس با PHP نوشته شده است که یک زبان برنامه نویسی...