ویرایشگر پلاگین یک ویرایشگر متن ساده است که در افزونه ها »ویرایشگر قرار دارد . این به کاربران اجازه می دهد تا...