افزونه های بکاپ گیری رایگان و پولی وردپرس وجود دارند و استفاده از اکثر آنها نسبتاً آسان است.در این مقاله...