پهنای باند در میزبانی وب ، میزان داده ای است که وب سایت شما می تواند در مدت زمان مشخصی...