WHM (مدیر میزبان وب) داشبورد کنترلی است که به کاربر امکان مدیریت چندین سایت مبتنی بر cPanel را می دهد. در...