منو مدیر وردپرس یکی از مفیدترین ابزاری است که وردپرس برای کاربران وارد شده خود دارد. این یک روش سریعتر...