فشرده سازی GZIP را در وردپرس فعال کنیم؟ GZIP با فشرده سازی داده ها و تحویل آن به مرورگرهای کاربر...