قالب پیشفرض وردپرس در زمان نصب اولیه فعال میشود. این اولین موضوعی است که هنگام نصب وردپرس مشاهده می کنید .سپس کاربر...