وردپرس 5.7 به نام نوازنده موسیقی جاز ، Esperanza Spalding نامگذاری شد. بسیاری از به روز رسانی ها و پیشرفت...