مدیر وردپرس یک نقش کاربری  است. هنگامی که یک کاربر وردپرس را نصب می کند ، کاربر جدیدی با نام...