ورود به سیستم وردپرس ، یکی از موارد امنیت وردپرس است ، وردپرس به کاربران اجازه می دهد تا رمزهای...