ویرایشگر گوتنبرگ از بلوک های ویرایشگر هستند که برای ایجاد طرح بندی مطالب در ویرایشگر بلوک وردپرس با نام گوتنبرگ استفاده می...