افزودن کاربر جدید وردپرس یا وب سایت خود ، اگر می خواهید تعداد کمی از افراد را به وب سایت خود...