cPanel  (سی پنل) یکی از محبوب ترین پنل های کنترل در دنیا است. بسیاری از شرکت های میزبان وب cPanel...