Query به معنای درخواست اطلاعات است. پس پرس و جو در برنامه نویسی رایانه چیست؟ ساده ، همان است –...