Schema یک واژگان معنایی است که می تواند به HTML سایت شما اضافه شود . به کلیه موتورهای جستجوی بزرگ – گوگل ، یاهو ، بینگ – کمک می کند تا اطلاعات...