WP_Query چیست؟

WP_Query چیست؟ معرفی

فهرست مطالب

WP_Query چیست؟WP_Query یک کلاس تعریف شده در وردپرس است. به توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا با استفاده از پارامترهای مختلف ، پرس و جوهای سفارشی بنویسند و پست ها را نمایش دهند. برای توسعه دهندگان امکان جستجوی مستقیم پایگاه داده وردپرس وجود دارد. با این حال ، WP_Query یکی از روشهای توصیه شده برای جستجوی پستها از پایگاه داده وردپرس است. در زیر مثالی از WP_Query ساده وجود دارد که پست هایی را از دسته فیلم ها نمایش می دهد:
<?php
// The Query
$the_query = new WP_Query( 'category_name=movies' );
 
?>
کد نمونه فوق به صورت خودکار پست ها را نمایش نمی دهد. برای نمایش نتایج جستجو ، کاربر باید از حلقه وردپرس استفاده کند. مثل این:
<?php
// The Query
$the_query = new WP_Query( 'category_name=movies' );
 
// The Loop
if ( $the_query->have_posts() ) {
    echo '<ul>';
  while ( $the_query->have_posts() ) {
    $the_query->the_post();
    echo '<li>' . get_the_title() . '</li>';
  }
    echo '</ul>';
} else {
  // no posts found
}
/* Restore original Post Data */
wp_reset_postdata();
 
?>
WP_Query ابزاری قدرتمند است که پارامترهای زیادی وجود دارد که می تواند برای نوشتن کوئری های پیچیده تر و پیشبرد آنها استفاده شود. از ان می توان برای ایجاد حلقه های تو در تو استفاده کرد (یک حلقه وردپرس در داخل یک حلقه). توسعه دهندگان وردپرس می توانند با استفاده از آن در پلاگین ها و تم های خود ، پست های سفارشی خود را ایجاد کنند. لیست کاملی از پارامترهای WP_Query در WordPress Codex موجود است . منبع